Tuesday, October 6, 2009

Fwd: Letter from God.

> ગુજરાતીમાં એક ટપાલ > > > > તારીખ : આજની જ > > > > પ્રતિ, > > તમોને જ > > > > વિષય: જિંદગી અને તમે ! > > > > ભાઈશ્રી/બહેનશ્રી, > > > > હું, ભગવાન – આજે તમને બે  > શબ્દો લખવા માંગું છું.  > ધ્યાનથી વાંચજો. આજે તમારી  > જિંદગીના બધા જ પ્રશ્નોનું  > નિરાકરણ કરી શકાય તેવો  > રસ્તો તમને બતાવવાનો છું.  > એટલું યાદ રાખજો કે મારે  > તમારી મદદથી કોઈ પણ જગ્યાએ  > જરૂર પડવાની નથી. હું તમારી  > પાસે સીધો આવવાનો પણ નથી.  > તમારે ફક્ત નીચેના મુદ્દાઓ  > યા6 રાખવાના છે અને એ મુજબ  > પાલન કરવાનો પ્રયત્ન  > કરવાનો છે. > > > > [૧]  જિંદગી તરફથી એવી કોઈ  > સમસ્યા ઊભી થાય કે જે  > તમારાથી હલ ન થઈ શકે તો એને  > મારા નામની પ્રાર્થનાના  > પોસ્ટબૉક્સમાં મૂકી દેવી.  > એના ઉપર – ભગવાનને માટે –  > એવું અવશ્ય લખવું. એક વખત આ  > બૉક્સમાં સમસ્યA A મૂક્યા  > પછી વારંવાર એને બહાર  > કાઢીને તપાસ્યા ન કરવું.  > એનું નિરાકરણ ચોક્કસ થશે,  > પણ હા, મારા સમયે, તમારા  > સમયે નહીં! > > > > [૨]  તમે ધંધાની કોઈ આફતમાં  > ઘેરાઈ જાવ તો મૂંઝવણ ન  > અનુભવશો. ફકત એવા માણસોને  > યાદ કરજો કે જેની પાસે ધંધો  > જ નથી. > > > > [૩]  ટ્રાફિકમાં ક્યાB 0ેય પણ  > ફસાવ તો અધીરા ન થશો, એવા  > લોકોને યાદ કરજો કે જેને  > માટે કાર ચલાવવી એ એક  > પરીકથાની વસ્તુ જેવું હોય. > > > > [૪]  તમારા શેઠ કે સાહેબ  > તમને ક્યારેક ખિજાય તો એવા  > માણસોનો વિચાર કરજો કે  > જેમના નસીબમાં કામ કે  > નોકરી લખાયા જ ન હોય. જે સાવ  > બેકાર હોય. > > > > [૫]  તમાર=E 0 એકાદ રવિવાર કે  > રજા ખરાબ જાય તો દુ:ખી થવાને  > બદલે એવા લોકોનું સ્મરણ  > કરી લેજો કે જેને  > કુટુંબનું પેટ ભરવા માટે  > રોજેરોજ કપરી મજૂરી કરવી  > પડતી હોય. જેનો એક પણ રવિવાર  > રજાનો દિવસ જ ન હોય.. > > > > [૬]  ક્યારેક વાહન વગર  > ચાલવાનું થાય તો અફસોસના  > બદલે બંને પગે જેA Aે  > પૅરાલિસિસ કે લકવો થયો હોય  > તેવી વ્યક્તિને યાદ કરજો.  > એમને એકાદ ડગલું પણ ચાલવા  > મળે તો એ લોકો કેટલો આનંદ  > પામે એનો વિચાર કરજો. > > > > [૭]  તમારી જિંદગીએ તમને શું  > આપ્યું છે એવો વિચાર  > ક્યારેક આવે તો એવા લોકોને  > યાદ કરજો જે તમારા જેટલી  > ઉંમરે પહોંચ્યા જ ન હBય. એ  > પહેલાં જ જેને મૃત્યુ આંબી  > ગયું હોય. > > > > [૮]  કોઈ તમારી સાથે ખૂબ જ  > ખરાબ વર્તન કરે, તમારું  > અપમાન કરે, તમને નુકશાન  > પહોંચાડે તોપણ ખુશ એ વાતથી  > થજો કે તમે એ વ્યક્તિ નથી ! > > > > [૯]  કોઈ દિવસ અરીસામાં એકાદ  > સફેદ વાળ જોઈ જાવ તો  > કૅન્સરથી પીડાતાં નાનાં  > બાળકો કે નાની ઉંમરની  > વ્યક્તિઓને યાદ કરજો જે  > પોતાને વાળ હોય તેવી આશા  > રાખતાં હોય. > > > > અને છેલ્લે… > > > > હું તમારા બધા પ્રશ્નોનું  > નિરાકરણ કરીશ જ, વિશ્વાસ  > રાખજો પણ ત્યાં સુધીમાં જો  > તમને આ બાબતો ગમી હોય તો  > મારા મિત્રોને  > સગાંવહાલાંને મોકલજો અને  > એમનો દિવ પણ સુધારજો અને એ  > લોકો પણ નિશ્ચિંત થઈ જાય  > તેવું કરજો. > > > > > > એ જ લિ, > > > ભગવાનના આશિષ. > > > > > > > > > > > > Looking for the perfect gift? Give the gift of Flickr! > Get back to school stuff for them and cashback for you. Try Bing now. ============= 
--
Thanks

Sarala Majmudar

The past is unchangable, the future is unknown
And now is a gift, that's why it's called the present
No comments:

Post a Comment